top of page
Αναζήτηση

Πως να εντοπίσω έναν καλό Θεραπευτή;

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα σε δύο πλευρές: τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλους μας, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, ανεξαιρέτως προβλήματος. Μέσα από μια διαδικασία θεραπευτικού διαλόγου και επικοινωνίας, η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να ανακουφιστεί από τα προβλήματα του.


Η επιλογή ενός καλού ψυχολόγου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμπειρία ενός ατόμου στην θεραπευτική διαδικασία και την εξέλιξη της. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές όπου οι ασθενείς απογοητεύονται από την θεραπεία με αποτέλεσμα να τείνουν να πιστεύουν πως η θεραπεία δεν λειτουργεί. Ταυτόχρονα, αρκετές φορές θεωρούν πως η αποτυχημένη αυτή προσπάθεια είναι δικό τους φταίξιμο ενώ στην πραγματικότητα, ο ασθενής πιθανόν να μην φέρει καμία ευθύνη. Αντιθέτως, οι κακές πρακτικές ορισμένων επαγγελματιών στον χώρο της ψυχολογίας, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στον θεραπευόμενο και την εξέλιξη της θεραπείας.


Ποια είναι όμως τα σημάδια για ένα σωστό επαγγελματία ψυχικής υγείας;

Τα παρακάτω σημεία αποτελούν ενδείξεις ότι ο θεραπευτής σας είναι κατάλληλος.


Ένας σωστός θεραπευτής:


· Διατηρεί το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα του πελάτη του χωρίς να αποκαλύπτει στοιχεία του σε τρίτους και χωρίς την συγκατάθεσή του. Τα στοιχεία του ασθενή προστατεύονται από τον νόμο εκτός περιπτώσεων όπου απειλείται η ζωή του ασθενή ή άλλων ατόμων, σε περίπτωση κακοποίησης παιδιών ή σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική εντολή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η παραβίαση του ιατρικού απόρρητου αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα και δεοντολογικό παράπτωμα.

· Θέτει στόχους για την πορεία της θεραπείας. Κάθε θεραπεία έχει αρχή, μέση και τέλος. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να τεθούν ορισμένοι στόχοι οι οποίοι θα καθορίσουν την διάρκεια και την πορεία της θεραπείας του ασθενή.

· Δεν αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για τον εαυτό του. Εάν γνωρίζετε πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του θεραπευτή σας, τότε αυτό αποτελεί μια ένδειξη ακαταλληλότητας εφόσον η σχέση με τον ψυχολόγο σας δεν πρέπει να είναι φιλική. Οι αυτό-αποκαλύψεις κατά την διάρκεια της θεραπείας είναι αναμενόμενες έτσι ώστε να επιτευχθεί η οικειότητα και να αναπτυχθεί η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, παρόλα αυτά, έχει σαφή όρια. Ένας σωστός θεραπευτής δεν συμπεριφέρεται σαν o καλύτερός σας φίλος, αλλά ως ένας έμπιστος σύμβουλος.

· Διαθέτει άδεια εξάσκησης του επαγγέλματός και είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων. Προκειμένου να ασκεί κανείς το επάγγελμα του ψυχολόγου αυτόνομα, η εγγραφή στο μητρώο ειδικών ψυχολόγων κρίνεται απαραίτητη και ύψιστης σημασίας. Εάν ο ψυχολόγος δεν διαθέτει την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος, τότε αυτό δείχνει πως δεν έχει την απαραίτητη κατάρτιση και είναι ακατάλληλος.

· Ακούει ενεργά τον πελάτη και δεν επικρίνει ούτε επιβάλλει την γνώμη του. Ο θεραπευτής ο οποίος κρίνει και επικρίνει τον ασθενή του και δεν δείχνει κατανόηση, δεν είναι καλός επαγγελματίας. Ένας θεραπευτής ο οποίος διακόπτει συνεχώς, δυσκολεύει την επικοινωνία με τον πελάτη και προκαλεί έλλειψη εμπιστοσύνης.

· Θυμάται όσα συζητήσατε σε προηγούμενες συνεδρίες και δεν ξεπερνά τα όρια της θεραπείας. Ο σωστός θεραπευτής, σέβεται τους ασθενείς του και είναι ενήμερος με τις δεοντολογικές αρχές και τους περιορισμούς που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματός του.

· Παραπέμπει σε άλλους επαγγελματίες υγείας όταν και αν κριθεί απαραίτητο μέσα στα πλαίσια της θεραπείας. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει κακή επαγγελματική πρακτική και φανερώνει αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

· Εξελίσσεται και διαμορφώνεται συνεχώς. Η επαγγελματική κατάρτιση κρίνεται απαραίτητη για να μπορεί ο θεραπευτής να κατανοεί τους ασθενείς του όσο το δυνατόν καλύτερα. Η συνεχής κατάρτιση και η επαγγελματική ανάπτυξη στο αντικείμενό του, είναι βασική ένδειξη ενός θεραπευτή που λαμβάνει σοβαρά την δουλειά του.

· Έχει ενσυναίσθηση. Αυτό αποτελεί χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όπου ο θεραπευτής μπορεί να κατανοήσει τις εμπειρίες και τα συναισθήματα του πελάτη του και να μπει στην θέση του.

· Επιτρέπει στους πελάτες να αισθάνονται άνετα στις συνεδρίες και τους βοηθά να ανοιχτούν .

· Δεν διακόπτει καθόλου τον χρόνο και οι συνεδρίες επικεντρώνονται αποκλειστικά στον ασθενή του.

· Δεν κοιτά συνεχώς επιδεικτικά το ρολόι. Ο έλεγχος για το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας είναι σαφέστατα ευθύνη του θεραπευτή, παρόλα αυτά, το να κοιτάζει συνεχώς την ώρα, παρουσιάζει ανασφάλεια για τον έλεγχο και την δομή της συνεδρίας.

· Δεν αργεί στις συνεδρίες και τηρεί την ώρα των συνεδριών.

· Δεν απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις και δεν διαβάζει ούτε ανταλλάζει για κανένα λόγο γραπτά μηνύματα κατά την διάρκεια της συνεδρίας σας.

· Έχει κάνει ψυχοθεραπεία προς όφελος δικό του, έτσι ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, και να κατανοήσει προσωπικά του θέματα με αποτέλεσμα να είναι πιο αντικειμενικός κατά τη διάρκεια της θεραπείας των ασθενών του.

· Δεν έχει το χρήμα ως κίνητρο.


Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η εύρεση ενός σωστού ψυχολόγου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά ενός ψυχολόγου αλλοιώνει και επιδεινώνει την ψυχική υγεία ενός ασθενή. Είναι αλήθεια πως μικρή μερίδα επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας έχει δημιουργήσει προβλήματα και κακή εντύπωση σε άτομα τα οποία αναζήτησαν βοήθεια. Για να αποφεύγονται λοιπόν τέτοιες καταστάσεις, χρειάζεται να ενημερωθεί το κοινό για τις σωστές πρακτικές ενός ψυχολόγου και να πάρει τις κατάλληλες πληροφορίες μέσω ερωτήσεων όπως οι ακόλουθες:


· «Που έχετε σπουδάσει»;

· «Ποια είναι η εμπειρία σας»;

· «Έχετε κάνει προσωπική θεραπεία ο ίδιος; »

· «Αναφέρεστε σε κάποιον επόπτη; »

· «Τι λέει ο κώδικας δεοντολογίας τους επαγγέλματος σας;»

· «Που μπορώ να απευθυνθώ αν αντιμετωπίσω πρόβλημα μαζί σας;»

· «Τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ;»


Είναι σημαντικό να θυμάστε πως η διαδικασία της θεραπείας προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και χαρακτηρίζεται κυρίως από σεβασμό προς τον ασθενή, και την διασφάλιση και διαφύλαξη της ψυχικής υγείας του ασθενή. Η δημιουργία ενός σωστού επαγγελματικού περιβάλλοντος οφείλει να παρέχει όρια, προβλεψιμότητα, ασφάλεια, και κυρίως εμπιστοσύνη.






12 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


bottom of page